خرید لوازم خانگی برقی

فروش اقساطی لوازم خانگی بدون چک،فروش اقساطی لوازم خانگی اسنوا،فروش اقساطی لوازم خانگی بوش،شرایط فروش اقساطی 36 ماهه اسنوا

خرید لوازم خانگی برقی

فروش اقساطی لوازم خانگی بدون چک،فروش اقساطی لوازم خانگی اسنوا،فروش اقساطی لوازم خانگی بوش،شرایط فروش اقساطی 36 ماهه اسنوا

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

6f/2 (34549)

عوامل تأثیر گذارمبلغان بر جوانان

مبلغ می تواند در اینجا به معنای عام آن بکار رود و همه مبلغین را اعم از والدین، مربیان ، روحانیون و … را شامل شود که ایشان درامر تبلیغ یک سری عوامل تأثیر گذار ومثبت بر جوانان دارند ویک سری عوامل منفی و باز دارنده که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.

 

عوامل مثبت وتأثیر گذار1:

1.  ایمان مبلغ ومؤمنانه بودن

2.  آگاهی مبلغ و حکیمانه بودن تبلیغ

3.  خیر خواهی مبلغ  وصادقانه بودن تبلیغ

4.  استمداد از خداوند وتوسل به اولیای دین

5.  بهره برداری ازعوامل مشروع و مؤثر ومورد علاقه نسل جوان

 

عوامل منفی وبازدارنده2:

1.  ضعف ایمان

2.  ضعف آگاهی مکتبی وارائه چهره ای ناموزون وغیر منطقی از مکتب

3.  ضعف آگاهی نسبت به مخاطب و عدم رعایت شرایط سنی، تحصیلی ، محیطی وروانی مخاطب

4.  ضعف آگاهی از شرایط تبلیغ و شیوه های مؤثر آن . چنانکه قرآن کریم می فرماید: « واتو البیوت من أبوابها»

5.  ضعف آگاهی ازتوطئه های تبلیغی دشمنان

6.  خصلت های شخصیتی منفی

 

 

صفات مبلغ از دیدگاه قرآن وروایات:

1. آگاهی:

مبلغ باید هدف از تبلیغ را به خوبی بشناسد تا بتواند در راه رسیدن به آن قدم بردارد.

 

قل هذه سبیلی أدعوا الی الله علی بصیرة أنا ومن اتبعنی

بگواین راه من است همراه با پیروانم با بصیرت وآگاهی کامل، همه را به سوی خدا دعوت می کنیم.( یوسف /108 )

 

 

2. مؤمن به هدف و با اراده3:

مبلغ باید آنقدر به هدف خود ایمان داشته باشد که همچون خضر در حالت گرسنگی وتشنگی رسالت خویش راانجام دهد.

استطعما أهلها فابوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جداراً یرید أن ینقض فأقامه

حضرت موسی و خضر (وارد قریه ای شدند در حالیکه گرسنه بودند) واز مردم آنجا خواستند که به ایشان غذا دهند ولی آنها ازمهمان کردن ایشان خودداری کردند(با این حال ) آنها در آنجا دیواری یافتند که می خواست فرود آید پس آن را بر پاداشتند (تعمیرش کردند وبی وفائی مردم وترک پذیرائی در اراده آنها اثر نگذاشت) . ( کهف/ 77 )

 

نبی مکرم اسلام خطاب به عمویشان می فرمایند: عموجان اگر خورشید را در دست راست من وماه رادردست چپ من بگذارند هرگز از رسالت خویش دست بر نخواهم داشت .

 

 

3. اخلاص و پرهیز از حب وبغض4:

مؤثر واقعی خداونداست واگر تبلیغ به خاطر خدا انجام گیرد بردلها اثر خواهد گذاشت.

وما اسئلکم علیه من أجر إن أجری الا علی ربّ العالمین

من برای رسالت خویش از شما پاداش نمی خواهم و پاداش من تنها نزد خداوند عالمیان است . (شعرا/109)

 

اگر مبلغ برای رضای خدا گام در عرصه تبلیغ بگذارد ناسپاسی مردم به هیچ وجه بر وی اثر نخواهد گذاشت

لانرید منکم جزاءاً ولاشکورا

ما ازشما هیچ پاداش وسپاسی نمی طلبیم . (انسان/9)

 

4. دارای سعه صدر وبااستقامت باشد5:

مبلغ با ایمان از زخم زبانها وطعنه های منکران غمگین نمی شود وصبر پیشه می کند و می داند که عزت برای خداست و او شنوا وداناست .

« ولایحزنک قولهم إن العزة لله جمیعاً هو السمیع العلیم » (یونس /65)

 

« واصبرکما صبرالوالعزم من الرسل» (احقاف/35)

  

5. به وعده های الهی امیدوار باشد:

هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله

اوخدائی است که رسولش را باهدایت ودین حق فرستاد تا آن را بر همه دینهای عالم برتری دهد.(توبه /33)

 

یک مبلغ هیچگاه دیگران را از رحمت خدا نا امید نمی کند که این صفت فقیه حقیقی است «الفقیه حق الفقیه من لم یقنط الناس من رحمة الله ».

 

6. قاطع وبا شهامت:

وظیفه مبلغ است که بدون ترس جلوی بدعتها را بگیرد و این عهدی است که خداوند از او گرفته است.

إذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنةالله

هنگامی که بدعتها بر امت من ظاهر می شوند بر عالم است که علم خویش را ظاهر سازد وکسی که این عمل را انجام ندهد لعنت خدا بر اوست.

 

مبلغ باید مثل قرآن راه وروش مجرمین و توطئه های آنان را افشا کند.

ولتستبین سبیل المجرمین

تا اینکه راه گناهکاران روشن وآشکار شود. (انعام /55)

 

 

7. انتقاد پذیر6 :

انتقاد پذیری صفت ارزشمندی است . امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم اخلاق می فرمایند:

اللهم وفقنی لطاعة من سدّدنی ومتابعة من أرشدنی

خدایا مرا به اطاعت و پیروی کسی که به راه سداد وصلاحم خواند و هدایت نمود موفق ساز.

 

حضرت یوسف می فرمایند:

و ما ابرّئ نفسی إنّ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربّی

من نفسم را تبرئه نمی کنم که امر کننده به بدی است مگر در آنچه که پروردگارم رحم کند. (یوسف /53)

 

 

8. هدایت را کار خود نداند7 :

در عین حال که عمل مبلغ درهدایت انسانها بسیار مفید است ولی باید توجه داشت که مؤثر واقعی خداست ومبلغ ابزاری بیش نیست.

انّک لاتهدی من أحببت ولکنّ الله یهدی من یشاء

ای رسول ما توهرکسی را بخواهی هدایت نمی کنی اما خدا هر کسی را بخواهد هدایت می کند.

برخی شیوه های تبلیغ ازدیدگاه قرآن و حدیث:

1. استفاده از تشکیلات وداشتن برنامه و انسجام8 :

رحم الله عبدا اجتمع مع الآخر فتذکرا أمرنا

خداوند رحمت کند بنده ای را که با دیگری همراه شود ودر راه ما تبلیغ کند.

 

 

2. شیوه یاد آوری نعمتها9 :

تبلیغ در صورتی مؤثر است که اولا مردم ، مبلغ را به خاطر اخلاق وعلم و تقوی بپسندند وثانیاً خداونداو اردوست داشته باشند که به خاطراین حب به دستورات مبلغ عمل کنند. یکی از راههای ایجاد این حب یاد آوری عظمت خدا و نعمتهای اوست.

یا ایها الناس اذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الارض

ای مردم  متذکر شوید که چه نعمتهایی خدا به شما عطا فرمود آیا جزخدا آفریننده ای هست که از آسمان و زمین به شما روزی دهد. (فاطر /3)

 

واذکروا نعمة الله علیکم …

نعمتهای خداوند را که به شما عطا نموده است متذکر شوید. (آل عمران /103)

 

 

3. بیدا رکردن وجدان10 :

فأین تذهبون

پس به کجا می روید. (تکویر/26)

 

در قرآن کریم آیات ذکر وتذکر نشان دهنده آن است که انسان از درون مطالبی را می داند ولی فراموش می کند که نیاز به تذکر دارد.

 

مالکم کیف تحکمون أفلا تذکرون

چرا چنین جاهلانه حکم می کنید  آیا متذکر نمی شوید. (صافات/154ـ155)

 

ولئن سألتهم من خلق السموات و الارض وسخر الشمس و القمر لیقولن ّ الله فأنی یؤفکون

واگر سؤال کنی که آسمانها و زمین را که آفریده وخورشید وماه مسخر فرمان کیست به یقین جواب دهند که خدا آفریده پس چرا به دروغ می شتابند. (عنکبوت/61)

 

 

4. استفاده از تاریخ و تجربه وسرگذشت پیشینیان11 :

واذکر فی الکتاب مریم اذا انتبذت من أهلها مکاناً شرقیاً

ویادکن درکتاب خود احوال مریم را آن روزی که از اهل خویش کناره گرفته به مکانی به مشرق روی آورد.(مریم /16)

 

واذکرفی الکتاب ابراهیم انّه کان صدیقاً نبیاً

وای رسول یاد کن در کتاب خود شرح حال ابراهیم را که اوشخص بسیار راستگو و پیغمبری بزرگ بود.(مریم /41)

 

واذکر فی الکتاب موسی انّه کان مخلصاً وکان رسولاً نبیاً

ویاد کن درکتاب خود حال موسی را که اوبنده ای با اخلاص و رسولی بزرگ و پیمبری بر خلق بود. (مریم /51)

 

حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

وان لم أکن عمّرت عمرمن کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم

اگر چه من همچون گذشتگان عمر نکردم ولی در کارهای ایشان نگریستم.

 

قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فأنظروا کیف کان عاقبة المکذّبین

پیش از شما مللی بودند ورفتند، دراطراف زمین گردش کنید تاببینید که آنانکه وعده های خدا را تکذیب کردند چگونه هلاک شدند.

(آل عمران /137)

 

 

5. شیوه استفاده از تشویق و تهدید12 :

فاذکرونی أذکرکم واشکروا لی و لا تکفرون

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم وشکر نعمت من بجای آرید وکفران نعمت مکنید . (بقره /152)

 

هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النّور وکان بالمؤمنین رحیماً

اوست خدائی که او و فرشتگان او بر شما رحمت می فرستد تا شما را از ظلمتها به عالم نور بیرون آرد واوبر اهل ایمان بسیار رئوف ومهربان است.(احزاب /43)

 

نبّئ عبادی أنی أنا الغفور الرحیم وأنّ عذابی هوالعذاب الألیم

بندگان مرا آگاه ساز که من بسیار آمرزنده و مهربانم و عذاب من سخت ودردناک است. (حجر/50ـ49)

 

 

6. شیوه های تمثیل:

افلا ینظرون الی الأبل بل کیف خلقت

آیا مردم درخلقت شتر نمی نگرند که چگونه خلق شده است.(غاشیه /17)

 

ولقد ضربناللناس فی هذا القرآن من کل مثل

ما در این قرآن برای هدایت مردم هرگونه مثل زدیم و حقایق را به مثال روشن کردیم .(روم /58)

 

 

7. شیوه جنگ سرد:

یکی از روش هائی که کافران ودشمنان خدا در طول تاریخ برای بی اثر کردن تبلیغات پیامبران ازآن استفاده کرده اند ایجاد شک و تردید در دل پیروان ادیان الهی بوده است.

بل قالوا أضغاث احلام بل افتریه بل هو شاعر فلیاتنا بایة کما ارسل الأولون

وگفتند که خواب بی اساس است، محمد شاعری است که قرآن را بافته است وگرنه مانند پیغمبران معجزه ای برای ما بیاورد.(انبیاء/5)

 

وقال الذین کفروا إن هذا إلا افک افتراه واعانه علیه قوم اخرون

وکافران گفتند این کتاب که محمد (صلی الله علیه و اله) وحی می شمارد جز آنکه به دروغ از خود فرا بافته و دیگران نیز به اوکمک کرده اند چیز دیگری نیست. (فرقان /4)

 

 

8. روش اعتراف گرفتن و تحقیر متکبران:

ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولنّ الله

واگرسؤال کنی آن کیست که از آسمان باران نازل سازد تا زمین را به آن پس از فصل خزان و مرگ گیاهان باز زنده گرداندبه یقین جواب دهند که آن خداست . (عنکبوت/63)

 

 

9. روش توجه به نیازهای مادی:

دعوت به صرف معنویات و سرکوبی خواسته های طبیعی انسان مطلوب دین مقدس اسلام نیست.

ولاتنس نصیبک من الدنیا

بهره ات را هم ازدنیا فراموش مکن . (قصص/77)

 

پی نوشتها:

 

1- محمد رضا ذاکری ،بررسی عوامل تأثیر گذاری مبلغان برجوانان ، نگاه حوزه ، شماره 50ـ49،ص119

2- همان ص121

3- محسن قرائتی ، قرآن وتبلیغ، ص101

4- همان ص103

5- همان ص109

6- محسن قرائتی ، همان ص120

7- همان ، ص124

8- همان 151

9- همان ص155

10- همان ص161

11- همان ص163

12- همان ص 166


۰
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۰:۵۵
postaj postaj

gl/l (1117)

خصوصی‌سازی بانک‌ها شرایط و پیامدها

خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایهء آن‌ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی‌شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد.

اقتصاد مبتنی بر بازار،بدون یک بازار مالی کارآمد نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی‌سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخش‌های بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند.به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانک‌های دولتی آن‌ها کم‌تر از یک چهارم دارایی‌های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هر چه مالکیت دولتی بانک‌ها بیش‌تر باشد، کارآیی بانک‌ها پایین‌تر، پس‌انداز و استقراض کم‌تر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد نیز سرعت کم‌تری خواهد داشت.

در یک محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب مبادلات، خصوصی سازی بانک‌ها منجر به بهبود عملکرد می‌شود. برای مثال، اطلاعات حاصل از خصوصی‌سازی ۱۸بانک ایالتی در آرژانتین از سال۱۹۹۲ به بعد، نشان می‌دهد که ترازنامه و صورت‌حساب درآمد بانک‌های تازه خصوصی شده به سایر بانک‌های خصوصی شباهت یافته است.

در نتیجهء خصوصی سازی بانک‌ها، وام‌های ‌پرداخت‌نشدهء کم‌تری وجود داشته، هزینه‌های اداری نسبت به درآمدها کاهش یافته و اعتبارات کم‌تری به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.

● خصوصی‌سازی شرایطی دارد

خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایهء آن‌ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی‌شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد.این به آن‌ معناست که وجود یک رابطهء شفاف بین دولت و مالکان جدید برای موفقیت خصوصی سازی ضروری است.

مالکان جدید باید کسب وکارخود را با شرایطی کاملا پایدار آغاز کنند. این بدان معناست که قبل از فروش بانک‌ها به بخش خصوصی باید تعدیل‌های جدی در ترازنامهء بانک‌های دولتی صورت گیرد.

مشکلات بعدی واگذاری را تا حدودی می‌توان به ظرفیت نظارتی پایین نسبت داد.

● موانع چیست؟

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانع اصلی برای خصوصی‌سازی موفق،عدم تمایل به واگذارکردن کنترل سهام اکثریت بانک‌ها به موسسه‌های خصوصی و عدم تمایل به صدور مجوز شرکت در مناقصهء فروش بانک‌ها به خارجی‌هاست. کشورهای در حال توسعه می‌توانند منافع حاصل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی را از نظر کارآیی و ثبات بخش موردنظر کسب کنند.

در میان اقتصادهای در حال گذار، مجارستان بیش‌ترین تمایل را برای واگذاری اکثریت سهام بانک‌های خود به گروه‌های خارجی داشته است. مجارستان همچنین نسبت به کشورهای همسایهء خود از نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار بوده است; بخشی از این عملکرد بهتر را می‌توان به وجود بانک‌های با عملکرد مناسب این کشور نسبت داد.لهستان نیز از ابتدا مایل به فروش بانک‌های خود به سرمایه‌گذاران خارجی بود، ولی جمهوری چک در فروش سهام اکثریت به تمامی مالکان، اعم از خارجی یا داخلی، کند عمل می‌کرد. تغییر در روش‌های خصوصی‌سازی به توضیح بخشی از افزایش‌های بعدی در رشد اقتصادی کمک می‌کند.

● اثرات و نتایج

خصوصی‌سازی بانک‌ها به دلیل این‌که‌ موجب می‌شود تا اعتبارات به طورفزاینده‌ای به فعالیت‌های مولد و نه فعالیت‌های سودمند از نظر سیاسی، تخصیص یابد، سبب افزایش رقابت خواهد شد.همانند سایر بخش‌ها، تشویق رقابت در نظام مالی برای کاهش هزینه‌ها و تشویق نوآوری بسیار مهم است.

مالکیت خصوصی بانک‌ها همچنین می‌تواند سایر تغییرات نهادی را نیز تسهیل کند. نشانه‌هایی از وجود رابطهء مهم بین مالکیت خصوصی و تقاضا برای اطلاعات مالی بهتر، که بخش عمدهء آن توسط مقامات نظارتی فراهم می‌شود، وجود دارد. بازارها نیز در حالتی که مالکیت خصوصی گسترده‌تری وجود دارد بهتر می‌توانند بر کار بانک‌ها نظارت کنند.

مکزیک در این مورد مثال خوبی است. در اوایل دههء۱۹۸۰ تمام بانک‌ها در مکزیک ملی شدند.

نیروهای موافق ملی کردن موجب تشدید سوء‌استفاده از مالکیت شدند، که این امر از طریق تسهیل در جریان خروج پس‌اندازهای بخش خصوصی به وقوع بحران سال۱۹۸۲کمک کرد.

بنابراین، انتظار این بود که مالکیت دولتی با بازار سرمایهء قوی و کنترل‌های ارزی و یارانه‌های اعتباری برای سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه‌های اجتماعی به کاهش بی ثباتی در بخش بانکی کمک کند.

با وجود این، بانک‌های دولتی به طور فزاینده‌ای به منبع تامین مالی برای کسری بخش عمومی تبدیل شدند. بانک‌ها همچنین به سرعت مهارت‌های ارزیابی خطر و تعداد بسیاری از کارکنان خود را از دست دادند.

در آغاز سال۱۹۸۸با حذف برخی از کنترل‌های بهره و ارزی، دولت مکزیک آزادسازی بخش بانکی را شروع کرد که در سال ۱۹۹۲با خصوصی‌سازی تمام بانک‌ها به اوج خود رسید.

پس ازشکست‌های گسترده، با شروع بحران تکوئیلا در سال۱۹۹۴، مقامات مکزیک در اغلب بانک‌ها دخالت کردند و به دور دوم خصوصی‌سازی که در آن مالکیت خارجی نیز مجاز شمرده شده بود رضایت دادند.

در جریان«بحران تکوئیلا» که از اواخر سال۱۹۹۴شروع و تا اوایل سال ۱۹۹۵ ادامه داشت،بانک‌های ضعیف‌تر در آرژانتین با خروج شدید سپرده‌های خود مواجه شدند. برای مقابله با این خروج نقدینگی، این بانک‌ها اقدام به دریافت وام‌های کوتاه‌مدت از سایر بانک‌های دولتی کردند.

با این حال پس از بحران بیش‌تر بانک‌ها در وضعیتی نبودند که این وام‌ها را بازپرداخت کنند و برخی از آن‌ها ورشکست شدند. دولت فدرال با دریافت کمک از بانک توسعهء «اینترامریکن» و بانک جهانی، اقدام به ایجاد صندوق «فیدوسیاریو» کرد که یک صندوق امانی برای بازپرداخت وام‌های بلندمدت به ایالتی است که با خصوصی‌سازی بانک‌های خود موافقت کرده است.

وام دریافتی برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت تحمیل شده در نتیجهء بحران مورد استفاده قرار گرفت. با انجام این کار، ترازنامهء بانک‌های تجاری قبل از خصوصی‌سازی اصلاح شد.

در سال۱۹۹۹بانک جهانی وامی را برای تسهیل در تجدید ساختار بانکی، برای حمایت از بانک‌ها تا زمان به سرانجام رسیدن مبادلات بانک‌ها به مکزیک پرداخت کرد.

وام مذکور به تعهد برای تسویه، تجدید ساختار و خصوصی‌سازی مجدد و نیز به تسهیل برخی از ادغام‌های بانکی کمک کرد.

نتایج تحقیقات حاصل از مطالعهء بانک‌های آرژانتین نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بیش‌تر زمانی رخ می‌دهد که منافع مستقیم سیاستمداران از بانک‌ها، مانند حمایت و پرداخت اعتبارات یارانه‌ای به حامیان آن‌ها، اندک است و محدودیت‌های مالی برای سیاست‌مداران بیش‌تر است.

این مطالعه نشان می‌دهد که دولت‌ها اغلب به دلیل منافع فراوان در چنبرهء نهادی نامناسب گرفتار شده‌اند. در مورد بانک‌های ایالتی آرژانتین، وضعیت بحرانی به نظر می‌رسید و کمک مالی از سوی نهادهای مالی بین المللی، سیاستگذاران را مجبور به تغییر در مسیر خود کرد.


برای مشاهده مطالب دیگر کلیک کنید
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۲:۰۲
postaj postaj

gl/l (1120)

درباره ی جدول تناوبی

جدول مندلیف در تنظیم و پایدار کردن جرم اتمی بسیاری از موارد مندلیفنادرست بودن جرم اتمی برخی از عناصر را ثابت و برخی دیگر را درست کرد .

مندلیف و لوتار میردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسی های دقیق تری انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به این نتیجه رسیدند که خواص عنصرها تابعی تناوبی از جرم انهاست.به این معنا که اگر عنصرها را به ترتیب افزایش جرم اتمی مرتب شوند نوعی تناوب در انها اشکار میگرددوپس ازتعداد معینی از عنصرها عنصرهایی با خواص مشابه خواص پیشین تکرار می شوند .

مندلیف در سال ۱۸۶۹ بر پایه ی قانون تناوب جدولی از ۶۳عنصر شناخته شده ی زمان خود منتشر کرد .در فاصله ی بین سالهای ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۱م مندلیف هم مانند لوتار میر با بررسی خواص عنصرها و ترکیب های انها متوجه شد که تغییرهای خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی انها نسبت به جرم اتمی روند تناوبی دارد.از این رو جدول جدیدی در ۸ ستون و۱۲سطر تنظیم کرد.او با توجه به نارسایی های جدول نیو لندز ولوتار میر و حتی جدول قبلی خود جدولی تقریبابدون نقص ارایه دادکه فراگیر وماندنی شد.

● شاهکارهای مندلیف در ساخت شهرک عناصر :

▪ روابط همسایگی:

دانشمندان پیش از مندلیف در طبقه بندی عناصر هر یک را جداگانه و بدون وابستگی به سایر عناصر در نظر می گرفتند.اما مندلیف خاصیتی را کشف کرد که روابط بین عنصرها را به درستی نشان میدادو ان را پایه تنظیم عناصر قرار داد.

▪ وسواس وی:

او برخی از عناصر را دوباره بررسی کرد تا هر نوع ایرادی را که به نادرست بودن جرم اتمی از بین ببرد.در برخی موارد به حکم ضرورت اصل تشابه خواص در گروهها را بر قاعده افزایش جرم اتمی مقدم شمرد.

▪ واحدهای خالی:

در برخی موارد در جدول جای خالی منظور کردیعنی هر جا که بر حسب افزایش جرم اتمی عناصر باید در زیر عنصر دیگری جای می گرفت که در خواص به ان شباهتی نداشت ان مکان را خالی می گذاشتو ان عنصر را در جایی که تشابه خواص رعایت میشد جای داد.این خود به پیش بینی تعدادی ا زعنصرهای ناشناخته منتهی شد.

▪ استقبال از ساکنان بعدی:

مندلیف با توجه به موقعیت عنصرهای کشف نشده و با بهره گیری از طبقه بندی دوبرایزتوانستخواص انها را پیش بینی کند.برای نمونه مندلیف در جدولی که در سال ۱۸۶۹ تنظیم کرده بودمس و نقره وطلا را مانند فلزی قلیایی در ستون نخست جا داده بود اما کمی بعد عناصر این ستون را به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد.سپس دوره های نخست و دوم و سوم هر یک شامل یک سطر و هر یک از دوره های چهارم به بعد شامل دو سطر شده وبه ترتیب از دوره های چهارم به بعد دو خانه اول وشش خانه اخر از سطر دوم مربوط به عناصر اصلی ان دوره و هشت خانه باقی مانده ی سطر اول و دو خانه اول سطر دوم مربوط به عناصر فرعی بود

▪ ساخت واحد مسکونی هشتم:

مندلیف با توجه به این که عناصراهن وکبالت ونیکل وروتینیم ورودیم وپالادیم واسمیم وایریدیم وپلاتینخواص نسبتا با یکدیگر دارند این عناصر را در سه ردیف سه تایی و در ستون جداگانه ای جای دادو به جدول پیشین خود گروه هشتم ا هم افزود. در ان زمان گازهای نجیب شناخته نشده بوداز این رودر متن جدول اصلی مندلیف جایی برای این عناصر پیش بینی نشد. پس از ان رامسی و رایله در سال ۱۸۹۴ گاز ارگون را کشف کردند و تا سا ل ۱۹۰۸ م گازهای نجیب دیگرکشف شد و ظرفیت شیمیایی انها ۰ در نظر گرفته شدو به گازهای بی اثر شهرت یافتند.

▪ اسانسور مندلیفبه سوی اسمان شیمی :

جدول مندلیف در تنظیم و پایدار کردن جرم اتمی بسیاری از موارد مندلیفنادرست بودن جرم اتمی برخی از عناصر را ثابت و برخی دیگر را درست کرد .جدول تناوبی نه تنها به کشف عنصرهای ناشناخته کمک کرد بلکه در گسترش و کامل کردن نظریه ی اتمی نقش بزرگی بر عهده داشت و سبب اسان شدن بررسی عناصر و ترکیب های انها شد.

● مجتمع نیمه تمام:

جدول تناوبی با نارسایی هایی همراه بود که عبارتند از :

۱) جای هیدروژن در جدول بطور دقیق مشخص نبود .گاهی ان را بالا ی گروه فلزهای قلیایی و گاهی بالای گروه های گروه هالوژن ها جا میداد.

۲) در نیکل و کبالت که جرم اتمی نزدیک به هم دارند خواص شیمیایی متفاوت است و با پایه قانون تناوبی ناسازگاری دارد.

۳) کبالت را پیش از نیکل و همچنین تلور را پیش از ید جای داد که با ترتیب صعودی جرم اتمی هم خوانی نداشت .با پیش رفت پژوهش ها و با کشف پرتوایکس و عنصرهاو بررسی دقیق طیف انها عدد اتمی کشف و اشکار شد و عناصر بر حسب افزایش عدد اتمی مرتب و نار سایی های جزیی موجود در جدول مندلیف از بین رفت .زیرا تغییرات خواص عناصر نسبت به عدد اتمی از نظم بیشتری برخوردارست تا جرم اتمی انها .

۴) سال پس از نشر جدول مندلیف بوابو در ات به روش طیف نگاری اکا الومینیوم را کشف کرد و گالیم نامید و ۴ سال بعد نیلسون اکا بور را کشف کرد و اسکاندیم نامید و هفت سال بعد ونیکلر هم اکا سیلسیم را از راه تجربه طیفی کشف کرد و ان را ژرمانیم نامید.

● تغییرات خواص عناصر در دوره ها و گروههای جدول:

۱) تغییرات شعاع اتمی :

در هر گروه با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش می یابد ودر هر دوره با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی به تدریج کوچکتر می گردد.

۲) تغییرات شعاع یونی :

شعاع یون کاتیون هر فلز از شعاع اتمی ان کوچکتر و شعاع هر نا فلز از شعاع اتمی ان بزرگتر است.به طور کلی تغییرهای شعاع یونی همان روند تغییرات شعاع اتمی است.

۳) تغییرات انرژی یونش:

در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی یونش افزایش

می یابد و در هر گروه با افزایش لایه های الکترونی انرژی یونش کاهش می یابد.

۴) تغییرات الکترون خواهی :

در هر دوره با افزایش عدد اتمی انرژی الکترونخواهی افزایش می یابدودر هر گروه با افزایش عدد اتمی اصولا انرژی الکترون خواهی از بالا به پایین کم می شود .

۵) تغییرات الکترونگاتیوی:

در هر دوره به علت افزایش نسبتا زیا د شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر کم میشود و در هر دوره به علت کاهش شعاع اتمی الکترونگاتیوی عناصر افزایش می یابد .

۶) تغییرتعدادالکترونهای لایه ظرفیتوعدد اکسایش:در هر دوره از عنصری به عنصر دیگریک واحد به تعداد الکترون ها ی ظرفیت افزوده میشود و تعداد این الکترونها و عدد اکسایش در عنصرهای هر گروه با هم برابرند.

۷) تغییرات پتانسیل الکترودی :

در ازای هردوره با افزایش عدد اتمی توانایی کاهندگی عنصرها کاهش می یابد و توانایی اکسیدکنندگی انها افزایش می یابد .از این روفلزهایی که در سمت چپ دوره ها جای دارندخاصیت کاهندگی ونا فلزهایی که در سمت راست دوره ها جای دارندتوانایی اکسید کنندگی دارند.در موردعناصر یک گروه توانایی اکسید ?کنندگی با افزایش عدد اتمی وپتانسیل کاهش می یابد.

۸) تغییرات توانایی بازی هیدروکسید:

توانایی بازی هیدروکسیدعناصر در گروهها ازبالا به پایین افزایش می یابد اما در دوره از سمت چپ به راست رو به کاهش است.

۹) تغییرات دما وذوب یا جو ش:

در هر دوره دمای ذوب و جوش تا اندازه ای به طورتناوبی تغییر می کند ولی این روندمنظم نیست و در موردعناصرگروهها نیز روندواحدی وجود ندارد .

جدول تناوبی و آرایش الکترونی

مهم ترین ویژگی یک عنصر که باعث می‌شود آن عنصر خواص ویژه و منحصر به فردی داشته باشد، آرایش الکترونی آن عنصر است. در کتاب درسی با نحوه تعیین آرایش الکترونی عناصر آشنا شده اید. اما همان طور که می‌دانید آرایش الکترونی تعیین شده با این روش گاهی با آرایش الکترونی واقعی عنصر متفاوت است. با استفاده از این جدول تناوبی شما می‌توانید به سادگی آرایش الکترونی عنصر مورد نظر خود را پیدا کنید.

جدول تناوبی عناصر شیمیائی

جدول تناوبی عنصرهای شیمیایی‏، نمایشی از عنصرهای شیمیایی شناخته شده‌است که بر اساس ساختار الکترونی مرتب گردیده‌است به‌گونه‌ای که بسیاری از ویژگی‌های شیمیایی عنصرها به صورت منظم در طول جدول تغییر می‌کنند.

جدول اولیه بدون اطلاع از ساختار داخلی اتم‌ها ساخته شد: اگر عناصر را بر حسب جرم اتمی آنها مرتب نمائیم، و آنگاه نمودار خواص معین دیگر آنها را بر حسب جرم اتمی رسم نمائیم، می‌توان نوسان یا تناوب این خواص را بصورت تابعی از جرم اتمی مشاهده نمود. نخستین کسی که توانست این نظم را مشاهده نماید، یک شیمیدان آلمانی به نام یوهان ولفگانگ دوبِرَینر (Johann Wolfgang Döbereiner) بود. او متوجه تعدادی تثلیث از عناصر مشابه شد .

و به دنبال او، شیمیدان انگلیسی جان نیولندز (John Alexander Reina Newlands) متوجه گردید که عناصر از نوع مشابه در فاصله‌های هشت تایی یافت می‌شوند، که آنها را با نت‌های هشتگانه موسیقی شبیه نمود، هرچند که قانون نت‌های او مورد تمسخر معاصرین او قرار گرفت. سرانجام شیمیدان آلمانی لوتار مَیر (Lothar Meyer) و شیمیدان روسی دیمتری مندلیف (Dmitry Ivanovich Mendeleev) تقریباً بطور هم‌زمان اولین جدول تناوبی را، با مرتب نمودن عناصر بر حسب جرمشان، توسعه دادند(ولی مندلیف تعداد کمی از عناصر را خارج از ترتیب صریح جرمی، برای تطابق بهتر با خواص همسایگانشان رسم نمود – این کار بعدها با کشف ساختار الکترونی عناصر در اواخر سده نوزدهم و آغاز سده بیستم توجیه گردید).

فهرست عناصر بر پایه نام، علامت اختصاری و عدد اتمی موجود است. شکل زیر جدول تناوبی عناصر شناخته شده را نمایش می‌دهد. هر عنصر با عدد اتمی و علامتهای شیمیایی. عناصر در یک ستون («گروه») از لحاظ شیمیایی مشابه می‌باشند.

در اینجا روشهای دیگر برای نمایش جدول ارائه شده‌اند:

جدول استاندارد – جدول جایگزین – جدول ضد – جدول بزرگ – جدول عظیم – جدول عریض – جدول توسعه یافته – جدول ساختاری – فلزات و غیر فلزات

کد رنگ برای اعداد اتمی:عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛

عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق بصورت گاز می‌باشند؛

عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند.

عناصر شماره گذاری شده با رنگ قرمز ترکیبی بوده و بطور طبیعی یافت نمی‌شوند(همه در دمای اتاق جامد هستند.)

عناصر شماره گذاری شده با رنگ خاکستری ، هنوز کشف نشده‌اند (و بصورت کم رنگ نشان داده شده‌اند تا گروه شیمیایی را که در آن قرار می‌گیرند، مشخص نماید.(

و می‌توانید دراین کلید واژه جدول تناوبی برای تشدید مغناطیسی را بیابید.

تعداد لایه الکترون در یک اتم تعیین کننده ردیفی است که در آن قرار می‌گیرد.

براساس ساختار جدول پر می‌شوند. از آنجائیکه الکترونهای خارجی‌ترین لایه، خواص شیمیایی را تعیین می‌نمایند، این لایه‌ها در میان گروهای یکسان مشابه‌اند.عناصر همجوار با یکدیگر در یک گروه، علیرغم اختلاف مهم در جرم، دارای خواص فیزیکی مشابه هستند. عناصر همجوار با یکدیگر در یک ردیف دارای جرم‌های مشابه ولی خواص متفاوت هستند.

برای مثال، عناصر بسیار نزدیک به نیتروژن (N) در ردیف دوم کربن(C) و اکسیژن(O) هستند. علیرغم تشابه آنها در جرم (که بصورت ناچیزی در واحد جرم اتمی تفاوت دارند)، دارای خواص بینهایت متفاوتی هستند، همانطور که با بررسی فرمهای دیگر می‌توان ملاحظه نمود: اکسیژن دو اتمی یک کاز است که سوختن را تشدید می‌نماید، نیتروژن دو اتمی یک گاز است که سوختن را تشدید نمی‌کند، و کربن یک جامد است که می‌تواند سوزانده شود(بله، می‌توان الماس را سوزاند!).

در مقایسه، عناصر بسیار نزدیک به کلر (Cl) در گروه یکی مانده به آخر در جدول (هالوژن‌ها) فلوئور(F) و برم(Br) هستند. علیرغم تفاوت فاحش جرم آنها در گروه، فرمهای دیگر آنها دارای خواص بسیار مشابه هستند: آنها بسیار خورنده (بدین معنی که تمایل خوبی برای ترکیب با فلزات، برای تشکیل نمک هالاید فلز)؛ کلر و فلوئور گاز هستند، درحالیکه برم یک مایع با تبخیر بسیار کم است؛ کلر و برم بسیار رنگی هستند.

صفحه اصلی جدول تناوبی

شیمی دان‌ها سال‌ها به دنبال این بودند که راهی ساده برای طبقه بندی عناصر پیدا کنند. تا این که دمیتری مندلیف با تنظیم جدول تناوبی خود، تلاش همه را به ثمر رساند. امروزه، جدول تناوبی ساده ترین و مفیدترین وسیله ای است که با استفاده از آن می‌توانیم به اطلاعات فراوانی دست پیدا کنیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۶ ، ۱۴:۲۷
postaj postaj